Ontmoeting voor LHBTIQ 55+ Iedere tweede donderdag van de maand van 16.30 tot 19.30 uur

COC wil wettelijke normen voor LHBT-vriendelijke ouderenzorg

COC Nederland wil dat er wettelijke normen komen voor LHBT-vriendelijke ouderenzorg. Daarmee reageert de belangenorganisatie op het donderdag verschenen rapport 55-plussers en seksuele oriëntatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Een aanzienlijke groep lesbische, homo- en biseksuele ouderen is bang voor negatieve reacties van medebewoners in ouderenzorginstellingen (20 procent) of vreest dat het personeel niet kan omgaan met hun seksuele identiteit (10 procent) , zo blijkt uit het SCP rapport. Dat beeld wordt bevestigd door eerder onderzoek van het Tijdschrift voor Verzorgenden, waaruit volgde dat slechts 13 procent van de verzorgenden zegt dat er op hun werk aandacht is voor homoseksuele ouderen.

Roze 50+ (een samenwerkingsverband van ANBO en het COC) verstrekt zogenaamde Roze Loper-certificaten aan ouderen- en thuiszorginstellingen die voldoen aan normen op het gebied van LHBT-vriendelijkheid. Zo’n 100 (ouderen-) zorginstellingen beschikken over zo’n certificaat. Om te bevorderen dat alle instellingen in Nederland LHBT-vriendelijk worden, pleit het COC nu voor wettelijke normen.

Uit het SCP-onderzoek blijkt dat het met ‘roze’ 55-plussers over het algemeen goed gaat. De groep is even gezond, heeft even goede sociale contacten en is even tevreden over het leven als heteroseksuele 55-plussers. Kinderen en/of een partner maken minder vaak deel uit van hun sociale netwerk, maar vrienden en vriendinnen des te vaker. Veertig procent geeft aan dat ze zich vrij voelen en een interessant leven hebben (gehad).

Daar staat tegenover dat bijna een derde (31 procent) van de roze 50-plussers nooit open is over seksuele identiteit en dat 7 procent ooit een zelfmoordpoging deed (ruim twee maal vaker dan heteroseksuele 55-plussers (3%)). Ongeveer 20 procent ervaart (enige) schaamte of ongelukkige gevoelens over de eigen seksuele identiteit.

SCP – 55-plussers en seksuele oriëntatie – december 2015 kleinUit het SCP-onderzoek blijkt dat het met ‘roze’ 55-plussers over het algemeen goed gaat. De groep is even gezond, heeft even goede sociale contacten en is even tevreden over het leven als heteroseksuele 55-plussers. Kinderen en/of een partner maken minder vaak deel uit van hun sociale netwerk, maar vrienden en vriendinnen des te vaker. Veertig procent geeft aan dat ze zich vrij voelen en een interessant leven hebben (gehad).

Daar staat tegenover dat bijna een derde (31 procent) van de roze 50-plussers nooit open is over seksuele identiteit en dat 7 procent ooit een zelfmoordpoging deed (ruim twee maal vaker dan heteroseksuele 55-plussers (3%)). Ongeveer 20 procent ervaart (enige) schaamte of ongelukkige gevoelens over de eigen seksuele identiteit.

Roze ouderen verwachten volgens het SCP-onderzoek over het algemeen dat ze mantelzorg van vrienden zullen krijgen als ze zorgbehoevend worden. Het SCP betwijfelt of dat een reële verwachting is, aangezien de vrienden van 55-plussers over het algemeen ook wat ouder zullen zijn, waardoor het bieden van zorg moeilijker wordt.

Roze 50+Roze 50+ zet de komende jaren in op het versterken van sociale netwerken tussen oudere en jongere LHBT’s. Daarmee wil het samenwerkingsverband onder meer bereiken dat er daadwerkelijk mantelzorg voor roze ouderen beschikbaar is. Bovendien blijkt uit het SCP-onderzoek dat sociale contacten met andere LHBT’s leiden tot een positiever beeld van de eigen seksuele en genderidentiteit.

Bron:coc.nl

SCP-publicatie 2015/30, 55-plussers en seksuele oriëntatie. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele 55-plussers, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, ISBN 978 90 377 0766 3, prijs € 16,50.

De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet-)boekhandel of te bestellen via de website: www.scp.nl Voor meer informatie: SCP: Lisette Kuyper, tel.: 070 – 340 62 93, e-mail: l.kuyper@scp.nl. Voor algemene informatie: SCP: Irma Schenk, tel.: 070 – 340 5605, e-mail: i.schenk@scp.nl

Roze Salon Haarlem, Ontmoeting voor lhbti 55+

Plaats een reactie